Comitetul Româno-American pentru Basarabia, face apel la Presedintele SUA pentru a interveni în apararea românilor si a limbii române din Transnistria

 

 
The Romanian - American Committee for Bessarabia to Honorable Barack Obama

The Romanian – American Committee for Bessarabia to Honorable Barack Obama
Scrisoarea adresata Presedintelui SUA Barack Obama


Stimate Domnule Presedinte,

In numele Comunitatii Romano-Americane, dorim sa supunem atentiei Dumneavoastra situatia  etnicilor vorbitori de limba romana din Transnistria, o regiune separatista a Republicii Moldova.
Trebuie sa specific inca o data ca aceasta este o zona in afara oricarei legi, a carei structura de tip mafiot este condusa si finantata de Rusia. De peste doua decenii , aceasta republica auto-proclamata, a fost folosita de catre Moscova impotriva guvernului Republicii Moldova si cu ajutorul Ucrainei, o tara sfasiata in prezent, de o Rusie care a intors-o din parcursul european.
Dupa ce Moldova a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeana la recentul Summit-ul UE, care a avut loc la Vilnius, autoritatile din aceasta regiune au inceput sa hartuiasca populatia vorbitoare de limba romana. Ar trebui sa subliniem ca moldovenii ( romanii ) constituie majoritatea populatiei din regiune. Cu toate acestea, drepturile si libertatile le sunt din ce in ce mai mult suprimate. Astfel, autoritatile au taiat curentul electric si incalzirea scolilor cu predare in limba romana,au supus la interogatorii si intimidari profesorii din scoli. Prin astfel de actiuni, Moscova doreste pastrarea Moldovei sub presiune continua, aceasta provoaca Romania, si slabeste pozitia NATO in Europa de sud-est.
Noi va felicitam domnule presedinte pentru sustinerea aspiratiilor pro -occidentale din Moldova. Cu toate acestea, avand in vedere impasul politic actual din Ucraina si presiunea Rusiei sa refaca fosta Uniune Sovietica intr-o noua forma, va indemnam sa reconsiderati politica externa a Americii fata de Romania si Republica Moldova .
Reunificarea este dorinta majoritatii romamilor din ambele state. Este convingerea noastra ferma in calitate de cetateni loiali americani ca cea mai buna solutie pentru Statele Unite este de a lua o atitudine proactiva si sa accepte procesul de reunificare a celor doua state romanesti. Un astfel de rezultat va ajuta interesele americane in Europa de Sud-Est si va consolida prietenia Romaniei pentru Statele Unite. In acest scop, noi suntem gata sa va acordam tot sprijinul nostru si va asiguram de sprijinul Comunitatii americano-romane.
Cu stima, profesor doctor Nicolae Dima

 
Versiunea in limba engleza adresata Presedintelui Statelor Unite al Americii

 
The Romanian – American Committee
for Bessarabia
5150 Leesburg Pike, Alexandria, VA22302-1030.
E-mail : Bessarabia44@gmail.com
Honorable Barack Obama,                                    21 January 2014
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC, 20500
 
RE: The United States, Romania and the Republic of Moldova.
 
Dear Mr. President,

      On behalf of the Romanian-American Community, we bring to your attention the plea of the Romanian speaking population in Transnistria, a break-away region of the republic of Moldova. We have to stress again that this is a lawless area led by a Russian-financed mafia-like government. For over two decades now, this self-proclaimed republic has been used by Moscow against the government of Moldova and against Ukraine, a country currently torn apart by Russia.
        After Moldova signed an association agreement with the European Union at the recent EU Summit held in Vilnius, the authorities of this region began the harass its Romanian speaking population. We should stress that the Moldovans (Romanians) constitutes the plurality of the population of the region. Yet, they are increasingly suppressed. Thus, the authorities have cut the heating and electricity of the Romanian-language schools and have retained, interrogated and intimidated the schools’ teachers.  Through such actions, Moscow is keeping Moldova under continuous pressure, it provokes Romania, and is weakening NATO’s position in southeast Europe.  
        We commend you Mr. President for supporting Moldova’s pro-Western aspirations. However, given the current political standoff in the Ukraine and Russia’s pressure to remake the former Soviet Union in a new form, we urge you to reconsider America’s policy toward Romania and Moldova.
      Reunification is the desire of most of the people of the two countries. It is our firm belief as loyal American citizens that the best solution for the United States is to take a proactive attitude and to accept the process of reunification.  Such an outcome will help American interests in southeast Europe and will strengthen the friendship of Romania for the United States. To this end, we are ready to lend you our full support and we assure you of the support of the American-Romanian Community.
     Sincerely,                                                       
Professor doctor Nicholas Dima
Articol disponibil la adresa: http://www.clipa.com//a6353-Comitetul-Rom226-no-American-pentru-Basarabia-face-apel-la-Presedintele-SUA-pentru-a-interveni-238-n-apararea-rom226-nilor-si-a-limbii-rom226-ne-din-Transnistria.aspx