Propunere de interpretare ale unor inscriptii si cuvinte traco-geto-daceExtras din: Dobre Valentin-Claudiu, Scurta, uimitoare si fabuloasa istorisire despre Enigmatica  limba a  geto-dacilor, Editia a II-a revizuita si adaugita,  Editie electronica 2011, Bucuresti, 2011, ISBN 978-973-0-11128-6

(Continuare din editia precedenta)
Raportarile domniilor lor (Ivan Duridanov si Ion I. Russu) la vechile limbi baltice reconfirma dorinta continuarii cercetarilor lingvistice comparate cu limbile baltice moderne prin identificarea cuvintelor apartinand ad-stratului autohton din romana, cu circulatie regionala sau generala si care sunt greu de decelat ca rezultat a prelungitei convietuiri slavo-romane. Astfel, daca despre traca dispunem de informatii din inscriptii de dimensiuni apreciabile si un numar de cuvinte atestate de scrierile antice a caror descifrare este inca in disputa, precum si de cuvinte sau radacini reconstituite prin efortul unor tracologi de exceptie (desigur, discutabile, pentru ca toate informatiile trebuie analizate si re-analizate), despre geto-daca stim bine ca nu cunoastem (aproape) mai nimic.
Va urma

Articol disponibil la adresa: http://www.clipa.com//a3801-Propunere-de-interpretare-ale-unor-inscriptii-si-cuvinte-traco-geto-dace.aspx