Corneliu LEU - SECOLUL SI DEMOCRATIA
Mariana Cristescu, Damen Passo Doble, Editura Nico, Târgu Mures, 2012

Nominalizari pentru cea mai buna carte de publicistica a anului 2015

Monografia stiintifico-filozofica “Sistemul de invatamant – promotor al identitatii nationale”, autor Galina Martea (economist, pedagog, savant, scriitor, poet, publicist, doctor in stiinte economice,   academician de onoare al invatamantului universitar din R.Moldova), este nominalizata ca cea mai buna carte de publicistica a anului 2015, concurs organizat de Filiala Chisinau a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, decembrie 2015.
Despre importanta aceste lucrari de valoare, in prefata cartii, ne vorbeste NICOLAE BUCUN, doctor habilitat in stiinte psihologice, doctor in stiinte medicale, academician, profesor universitar, R.Moldova.


CREATIA AUTENTICA A GALINEI MARTEA IN STIINTA PEDAGOGIEI

Am onoarea de a fi parte in subiectul reflectiilor de a recenza si a prezenta o lucrare stiintifica de o valoare extraordinara pentru Om, Societate, Sistem de Inva­tamant. O lucrare academica destinata unui continut de esenta a existentei umane, cu notiuni si formule ce pun in valoare importanta sistemului de invatamant, a omului si a societatii prin formula valorilor identitare. Actiunea prezenta in lucrarea de fata este de a promova corect valorile identitare ale individului si ale sistemului de invatamant in societate. Nemijlocit, se reliefeaza ac­tiunea prin faptul ca anume societatea si statul acestei societati trebuie sa promoveze in cel mai distins mod procesele ce decurg din realitatea obiectiva si, nu in ul­timul rand, procesele ce pun in valoare rolul omului si a scolii intr-un mediu social. Iar pentru a evalua si pro­mova corect valoarea si rolul omului in societate, statul, in acelasi rand, este obligat sa promoveze cu cea mai mare si corecta atitudine rolul scolii in viata acestora. Scoala sau sistemul de invatamant, cu obiectivul de a educa si instrui personalitatea si identitatea omului si a societatii, este elementul de baza ce determina valoa­rea si importanta de pret a acestei lucrari. Cred, ca acest manuscris cu o asemenea tematica este primul in cadrul tarii care abordeaza cu atata atentie si claritate impor­tanta sistemului de invatamant in viata omului si a soci­etatii, si importanta omului in societate, ca personalita­te. Iar problematica identitatii individului, ca urmare a identitatii nationale, actiune realizata prin intermediul sistemului de invatamant, este aspectul prin care autoa­rea isi afirma propria identitate si personalitate. Consi­der, ca in subiectele respective s-au afirmat foarte putini autori, chiar si la nivel mondial. Respectiv, subiectele in cauza reprezinta sarcina de baza in activitatea unui sistem de invatamant national. In lucrarea actuala, de asemenea, sunt abordate cu o deosebita luciditate si cla­ritate laturile esentiale prin care s-ar putea dezvolta o societate in toate domeniile de activitate, avand la baza sistemul de invatamant, care este si promotorul identi­tatii nationale, si domeniul prioritar al unei tari. Toate aceste elemente atat de esentiale pentru existenta uma­na sunt valorificate de Galina Martea (doctor in stiinte economice, economist, pedagog, scriitor si, cu siguranta, si filozof) in lucrarea actuala, intitulata atat de sugestiv si convingator „Sistemul de invatamant – promotor al identitatii nationale”. Autoarea sustine ca „Unitatea de invatamant … este elementul de baza prin care se dez­volta si se aprofundeaza actiunea de comunicare a indi­vidului cu mediul social, formand in esenta procesul de integrare sociala… Iar relatia cu mediul social si cu toti factorii implicati in acest proces (precum comunicarea, informatia) il completeaza pe om-copil ca personalitate, implicandu-l tot mai mult in relatiile interumane a vietii sociale” (subcapitolul 3.1, pag. 112), iar „Relatia dintre om si societate intemeiata prin elementul educatiei cu­prinde acel principiu activ al existentei pe care se bazeaza stiinta pedagogiei, ca rol si functie in dezvoltarea aces­tora” (subcapitolul 1.1, pag. 40). Domnia Sa este foarte convinsa ca „…rolul esential al instruirii si educatiei este de a mentine echilibrul intelectual si spiritual al omului intr-un mediu social, formandu-i astfel personalitatea si identitatea. La randul lui, omul cu respectivul bagaj de cunostinte si abilitati, si cu bogatia intelectuala si spiritu­ala acumulata de-a lungul anilor contribuie la bunasta­rea propriei societati, astfel dand sens continutului mate­rial care ii aduce satisfactia in viata personala si sociala” (subcapitolul 1.1, pag. 41). Cu acelasi subiect de esenta autoarea ne demonstreaza ca „Sistemul de invatamant in realitate este un producator de identitati. Prin educatie se dezvolta identitatea nationala, iar prin calificarea pro­fesionala se dezvolta economia nationala sau, mai bine zis, identitatea economiei nationale…” (subcapitolul 1.2, pag. 50).
Galina Martea acorda un spatiu deosebit de insem­nat interactiunii dintre om-scoala-societate, spunand astfel, ca „Relatia dintre „scoala – societate – stat” este rolul esential si factorul primordial in dezvoltarea unui sistem real de instruire si educatie” (subcapitolul 1.2, pag. 48), pe cand prezenta omului in sistemul valorilor sociale o defineste in modul respectiv: „Prin procesul si actiunea de integrare sociala fiinta umana dezvolta va­loarea propriu zisa si valoarea ca criteriu in identificarea si definirea propriilor valori. Prezenta fiintei umane in sistemul de valori, ca identitate si personalitate, este acea actiune care poate produce efecte pozitive in dezvoltarea unei societati. Pe cand societatea, in calitate de valoare in sistemul de valori, este acea care defineste orientarea ac­tiunilor cu ideile si deciziile corespunzatoare determina­te de individ. Totodata, fiinta umana este valoarea prin care o societate isi manifesta continutul sau. Omul prin actiunile sale dezvolta societatea si ii creeaza imaginea in procesele evolutive” (subcapitolul 3.2, pag. 119). In vizi­unea autoarei, procesele evolutive ale individului decurg din expresia: „…pentru o dezvoltare de calitate a omului institutia de invatamant trebuie sa asigure un echilibru corespunzator al educatiei si instruirii, axat pe factorii dinamici ai motivatiei. In acest caz functia prioritara a educatiei trebuie sa fie prezenta prin factorii ce stimulea­za activitatea copilului prin invatare, comportare, soci­alizare, comunicare, promovare, dezvoltare identitara. Astfel succesul tuturor performantelor educative se vor intersecta cu segmentele motivatiei, care produc efectul necesar in procesul dezvoltarii individului si al societatii” (subcapitolul 1.3, pag. 69), iar procesele evolutive ale in­telectului uman sunt destul de expresive prin urmatoa­rea: „…omul prin fenomenul mentalitatii si al gandirii se identifica ca un proces de productie atat pozitiv cat si negativ, fiind influentat direct de mediul social care-l su­pravegheaza. Mediul social al individului este elementul principal care conditioneaza nivelul de dezvoltare a in­tregii societati” (subcapitolul 1.3, pag. 71). Toate acestea in viziunea Domniei Sale sunt trecute prin elementul motivatiei, care se definesc astfel: „…motivatia este acea forma a existentei care stimuleaza capacitatea omului de a se dezvolta pe sine insusi ca personalitate si de a dezvol­ta comunitatea ce-i apartine” (subcapitolul 1.3, pag. 69).
O diviziune aparte din lucrarea respectiva revine pro­ceselor educatiei si instruirii, care formeaza omul in pro­cesul dezvoltarii si, nemijlocit, dezvolta societatea acestu­ia. La acest capitol autoarea ne afirma cu certitudine ca „Prin notiunea de invatatura se contopesc atat procesele instruirii, ca parte componenta in culturalizarea si forma­rea omului ca personalitate instruita a unei societati, cat si procesele educatiei, ca parte componenta in asigurarea unei dezvoltari multilaterale a omului cu insusiri intelec­tuale, morale, estetice si fizice cu scop de a contribui bene­fic la formarea unei societati civilizate” (subcapitolul 1.1, pag. 38), iar succesele instruirii le remarca prin formula: „…succesul educatiei atat al individului cat si a unitatii de invatamant devine o realitate atunci, cand personalitatea acestora este motivata de rolul si importanta lor in socie­tate” (subcapitolul 1.3, pag. 74).
Galina Martea, fiind ea insusi pedagogul cu o per­sonalitate autentica si o personalitate integra, stie cum sa prezinte imaginea profesorului in societate si in cadrul unitatii de invatamant. La acest subiect Dom­nia Sa spune ca „…pentru a asigura o formare completa a personalitatii copilului-elevului invatatorul trebuie, in primul rand, sa se identifice prin el insusi ca personalitate si identitate a unitatii de invatamant si, in acelasi rand, ca individualitate autentica in viata sociala si culturala a societatii” (subcapitolul 2.1, pag. 77), iar vocatia peda­gogului este vazuta in urmatoarele limite: „Prin voca­tia si stiinta pedagogiei profesorul urmeaza sa-si creeze universul de preocupari si responsabilitati in functie de exigentele comunitare, corelate cu interesele si cerintele copilului-elevului” (subcapitolul 2.1, pag. 80). Explicand si punand intr-o valoare bine sistematizata rolul si im­portanta cadrului didactic si a managerului scolar in cadrul unitatii de invatamant, autoarea ne confirma cu incredere ca actiunea pozitiva ale acestora se bazeaza pe comunicarea institutionala adecvata dintre profesor-manager-elev, astfel spunand ca: „Comunicarea institu­tionala, in functie de necesitati si exigente, formeaza acel sistem al valorilor educationale prin care managerul sco­lar devine un stimulator de energie pozitiva care dezvolta si creeaza tabloul perfect al unui management educatio­nal. Eventual, prin logica actiunilor, managerul orientea­za elevii, cadrele didactice si alt personal educativ si teh­nic catre acele activitati de valoare care unesc rolul distins al procesului de invatamant, facandu-l mai calitativ si competitiv” (subcapitolul 3.3, pag. 133), iar cu referire la cadrul didactic si scoala Domnia sa spune: „…unitatea de invatamant si cadrul didactic trebuie sa fie valoarea si rolul prioritar in dezvoltarea omului si a societatii, iar notiunea de personalitate si identitate (identitate natio­nala) sa fie segmentul si principiul de baza al instruirii si al educatiei” (subcapitolul 2.1, pag. 80).
Pentru Doamna Galina Martea notiunea de identita­te si personalitate este acel sector prin care isi manifesta intelectul si isi dedica activitatea atat prin lucrari aca­demice cat si literare (proza, poezie). Autoarea consi­dera, cu certitudine, ca anume sistemul de invatamant este acel domeniu prin care se formeaza omul cu per­sonalitatea si identitatea respectiva, si este domeniul ce contribuie in mod direct la dezvoltarea unei societati, astfel, dand sens si valoare continutului de identitate na­tionala. La acest subiect de o importanta deosebita pen­tru o societate, o tara, un sistem de instruire Domnia Sa spune ca: „La promovarea identitatii nationale un rol deosebit de important il are politica si doctrina statului si a societatii, care se intersecteaza pe verticala si orizon­tala prin intermediul sistemului de invatamant. Scoala cu locul si rolul prioritar in societate este elementul-cheie care contribuie la formarea unui intreg, exprimat si rega­sit prin valoarea notiunii de identitate nationala. Identi­tatea nationala pentru un popor, o tara, o societate este actiunea suprema in sistemul de valori, iar sistemul de valori este realitatea prin care se manifesta fiinta umana cu actiunile corespunzatoare” (subcapitolul 1.2, pag. 65).
Aceste formule, notiuni, aprecieri si explicatii le poti gasi la nesfarsit in aceasta lucrare stiintifica de o valoare deosebita. Continutul respectiv te poarta prin valorile umane si sociale si prin valoarea omului ca personalita­te si identitate intr-o societate. Cu acelasi continut este valorificat si sistemul de invatamant, care pentru Galina Martea este vazut astfel: „Unitatea de invatamant, fiind fundamentul tuturor formelor de educatie si instruire a omului, totodata, este si valoarea prin care traverseaza fiinta umana cu scopul de a se redescoperi pe sine insusi ca valoare-insusire si ca individualitate aparte a unui mediu social. Aceste valori, la randul lor, formeaza acel principiu al existentei care impune omul sa respecte si sa aprecieze importanta continutului social si importanta strategiei comune in dezvoltare” (subcapitolul 1.1, pag. 44), iar importanta stiintei pedagogice in sistemul de educatie este interpretata in asa mod: „Pedagogia, stiin­ta in formarea si instruirea omului, este activitatea prin care se reproduc valorile umane cu caracter social si este domeniul prin care sunt valorificate procesele de compor­tare si comunicare dintre individ si societate” (capitolul II, pag. 75).
Lucrarea actuala, fiind o valoare deosebita pentru societate, sistem de invatamant, individ, este conti­nutul care ne reprezinta realitatea obiectiva a dezvol­tarii unei societati, bazata pe ineficienta, incompetenta si inechitate sociala, care, in timp, distruge si franeaza procesele evolutive ale existentei umane. Prin opera re­spectiva, autoarea ne convinge sa constientizam obiectiv realitatea fenomenelor prezente in societate care, indis­cutabil, urmeaza a fi remodelate si valorificate intru bi­nele omului, fiind in pas cu procesele evolutive ale vietii contemporane.
Consider, ca monografia in cauza urmeaza a fi pusa in aplicare in procesul de studii preuniversitare si univer­sitare din tara, in special, a celor universitare de licenta cu profil pedagogic, unde se formeaza viitorul pedagog care va instrui si educa tanara generatie in dezvoltare. Concomitent, aceasta carte stiintifica de valoare trebuie sa fie ca un ghid sau indrumar de conduita pentru fie­care cadru didactic si manager scolar care activeaza in institutia de invatamant (de la cel prescolar pana la cel academic).
Multumirile noastre, Stimata Doamna Galina Mar­tea, pentru contributia majora in dezvoltarea sistemului de invatamant national si in dezvoltarea propriei socie­tati prin notiunea de identitate nationala.
                                                                                     
  Nicolae BUCUN,
   doctor habilitat in stiinte psihologice, doctor in stiinte medicale, academician, profesor universitar


(Recenzie-Prefata la monografia stiintifica „Sistemul de invatamant – promotor al identitatii nationale” (autor Galina Martea). Academia de Stiinte a Moldovei, Institutul de Stiinte ale Educatiei, Chisinau, Editura Pontos, 2015, pagini 204).

Bookmark and Share
Tipareste acest articol
O noua aparitie editoriala - Elena Chirita
STEFAN CUCU - „EMBLEMATIC FILOLOG CLASIC ROMÂN DE AZI”
Coperta Carte - Elena Chirita
Elena Chirita - Cum vorbim in public
Madalina Corina Diaconu
Madalina Corina Diaconu
Lazar Ladariu –„Secunda de pamânt”
HOLOCAUST. Destine la rascruce
Elena Chirita - POLITICA SI DIPLOMATIE - interviuri
Mariana Cristescu - Trandafirii desertului
Pentru Credinta, Neam si Tara de Lazar Ladariu si Mariana Cristescu
Locations of visitors to this page