Corneliu LEU - SECOLUL SI DEMOCRATIA
Mariana Cristescu, Damen Passo Doble, Editura Nico, Târgu Mures, 2012

“Sistemul de învatamânt – promotor al identitatii nationale” – Publicatie stiintifica de exceptie, autor Galina Martea

Despre importanta acestei monografii stiintifice de valoare, in prefata cartii, ne vorbeste dl Virgil Mandacanu (doctor habilitat in pedagogie, profesor universitar din R.Moldova), astfel intituland:

GALINA MARTEA – PEDAGOG SI FILOZOF, ECONOMIST SI SCRIITOR PRIN ARTA EDUCATIEI
Avem in fata noastra un manuscris care poate fi con­siderat cu certitudine o capodopera stiintifica si filozo­fica pentru fiinta umana si societate, pentru sistemul de invatamant si, in special, pentru dascalii (cadrele didac­tice) care dicteaza si manuiesc metodele educatiei si in­struirii in procesele de formare a omului. Aceasta lucrare de natura sociala si educationala, fiind ca un adevarat indrumator si povatuitor al vietii umane in evolutie, me­rita de a fi intrebuintat ca cel mai eficient suport analitic in organizarea si administrarea proceselor instructiv-educative din tara si, nu in ultima instanta, in procesele care formeaza interactiunea dintre pedagog-elev-scoa­la-societate. Prin aceasta interactiune, autoarea vine in fata cititorului cu o multitudine de continuturi, formule si notiuni care sunt niste raspunsuri complexe ce dez­valuie explicit intelesul tuturor problemelor cu care se confrunta sistemul de invatamant national si un orisica­re sistem de invatamant. Lucrarea in cauza, de o impor­tanta remarcabila pentru intreaga tara si intregul sistem de invatamant national, se prezinta in paralel si cu o de­numire speciala, care abordeaza la direct si indirect rolul personalitatii si identitatii omului din societate, si rolul societatii si a sistemului de invatamant in dezvoltarea in­dividuala a omului. Prin notiunea de identitate a omului autoarea ne face sa cunoastem si elementele principale care definesc identitatea societatii si identitatea sistemu­lui de educatie cu toate componentele sale, concomi­tent reflectand si imaginea identitara ale acestora prin elementul de identitate nationala. Totodata, identitatea sistemului de invatamant in societate este prezentata ca un animator care insufleteste si inzestreaza cu cele mai frumoase calitati imaginea identitatii nationale a fiecarei tari. Asadar, de data aceasta ipostazele Galinei Martea – de pedagog, filozof, economist, doctor in stiinte econo­mice, scriitoare – sunt iarasi completate, in nenumarate randuri, cu cea de cercetatoare, elocventa in acest sens, fiind aceasta monografie cu titlul „Sistemul de invata­mant – promotor al identitatii nationale”, lucrare de o valoare aparte in creatia autoarei.
Prin aceasta monografie, ce se inscrie in actualitate, Galina Martea ne prezinta din plin notiuni cu caracter filozofic, care ne mobilizeaza sa meditam asupra fap­tului care este esenta existentei umane in sistemul va­lorilor si rolul omului in societate, si, nu in ultima in­stanta, rolul sistemului de invatamant in viata omului si a societatii. Cu aceste argumente, autoarea este foarte convinsa ca pentru a fi parte componenta a sistemului de valori omul trebuie in primul rand sa fie motivat in permanenta de procesele instruirii si educatiei. In acest caz, autoarea sustine ideea ca „…Numai prin procesul invatarii omul este capabil sa atinga acele experiente si valori, care sa-i aduca bogatia spirituala si intelectuala pe tot parcursul vietii” (subcapitol 1.1.). O alta expresie pretioasa este ca „Invatatura, fiind sistemul de indru­mari teoretice si practice in diverse domenii de activita­te, totodata este si sistemul prin care se dobandeste dez­voltarea intelectuala si se imbogateste cultura spirituala, astfel creand sistemul de valori si de cultura multilatera­la a omului…” (subcapitol 1.1.). De o valoare aparte sunt si ideile cu privire la rolul educatiei in societate: „…edu­catia este acea functie care transmite comunicarea adec­vata in formarea corecta a sistemelor si subsistemelor din societate necesare omului, si comunicarea adecvata in formarea corelatiei calitative de convietuire dintre societate si individ” (subcapitol 1.1.). Cu aceleasi idei de esenta este vazut si rolul profesorului, ca identitate a scolii. Aici dansa subliniaza: „Rolul profesorului este de a educa, de a cultiva si a transmite la elevi esenta valori­lor, exprimate de personalitatea si importanta factoru­lui uman in societate” (subcapitol 1.2.), continuand cu „…profesorul cu unitatea de invatamant trebuie sa promoveze mottoul cu referire la identitatea educatiei scolare, parte esentiala a sistemului de valori. Identita­tea educatiei scolare este realitatea prin care se identifica procesul de instruire, climatul institutiei, cultura educa­tionala si totodata este actiunea si rolul scolii de a aju­ta individul sa-si dezvolte propria identitate. Scoala, ca identitate a societatii, exprima misiunea prin care se dez­volta fiinta umana, prin care se dezvolta personalitatea si identitatea omului” (subcapitol 1.2.). Nu pot trece cu vederea nici gandurile prin care autoarea ne explica mi­nutios si despre rolul pedagogiei: „Pedagogia – stiinta si domeniu de instruire a fiintei umane – este si exprima in sine continutul determinismului social cu fenomenele educationale, concepute ca proces de formare a individu­lui atat pentru propria persoana cat si pentru propria so­cietate” (subcapitol 1.2.). Acestea fiind urmate si de o alta definitie importanta la capitolul respectiv: „Pedagogia, stiinta in formarea si instruirea omului, este activitatea prin care se reproduc valorile umane cu caracter social si este domeniul prin care sunt valorificate procesele de comportare si comunicare dintre individ si societate” (subcapitol 1.1.). Cu aceeasi capacitate Galina Martea din nou ne marturiseste „…performanta omului in con­textul evolutiv al intelectului uman vine cultivata anu­me prin intermediul institutiei de invatamant, recunos­cuta ca cel mai eficient, sigur si nobil centru cultural al oricarei societati…” (subcapitol 1.2.). Pe cand sistemul de instruire il inzestreaza in modul respectiv: „Sistemul de invatamant este acea forta, care determina importan­ta omului in societate si rolul societatii in viata omului” (subcapitol 1.2.). Dna Galina Martea intervine cu unele precizari, ba chiar ne orienteaza si ne avertizeaza cu se­riozitate, cum trebuie sa procedam intru a intemeia un sistem educational adevarat. In acest sens deschide une­le paranteze: „Pentru a contribui substantial la formarea unei societati si a unei personalitati autentice educatia urmeaza sa contribuie in modul cel mai creator si efec­tiv prin toti factorii si toate elementele din care se com­pune sistemul educational. La constituirea unui sistem educational autentic este necesara comunicarea corela­ta cu politica educationala, cu conceptul acesteia care reflecta just si corect realitatea, cu factorii de mediu in cadrul carora individul isi reflecta actiunea prin modul de gandire si constiinta, cu politica statului intersec­tata prin arta si stiinta pedagogiei, cu prezenta reala a cadrelor manageriale si didactice in viata omului care sunt nucleul dezvoltarii sociale si prin care se transmi­te stiinta pedagogiei, cu omul-copilul-elevul si parintii acestora care sunt parte componenta in existenta tutu­ror proceselor efectuate, cu unitatea de invatamant care este invatatura, cultura, intelect, evolutie. Prin corelatia respectiva educatia isi poate gasi locul corespunzator intr-un mediu social, manifestandu-se ca valoare prin toate formele de existenta” (subcapitol 1.1.). Cu acelasi gand bun si de valoare Domnia Sa ne spune in continu­are: „Formarea personalitatii prin educatie si instruire cu identitatea corespunzatoare este actiunea esentiala a unei societati, bazata pe echitate, respect si transparen­ta. Iar actiunea prioritara a unui sistem de invatamant, parte componenta a societatii, este de a forma omul in limita valorilor axate pe intelect, personalitate, identita­te” (subcapitol 1.2.). Autoarea, cu o viziune larga asupra aspectelor educationale si instructive, percepe si intelege cu multa sensibilitate si prudenta importanta educatiei sub toate formele de administrare si organizare din care se compune sistemul educational. Pentru ea atat edu­catia formala cat si cea nonformala constituie valoarea absoluta prin care se formeaza si se educa omul. Aceasta pozitie o sustine constiincios prin urmatoarea afirma­tie: „…educatia formala este acea forma de educatie si instruire care creeaza in totalitate personalitatea omului in raport cu personalitatea societatii, iar educatia non­formala il face pe om sa-si imbogateasca (completeze) si mai mult cultura si intelectul format prin educatia formala, astfel valorificandu-si identitatea completa de om in societate” (subcapitol 1.1.). Si tot asa avem o alta relatare: „…ca o cultura autentica poate fi obtinuta doar prin intermediul sistemului de invatamant, centrat doar pe identitatea reala a societatii si a omului, recunoscut ca valoare suprema a natiunii” (subcapitol 1.2.).
Prin expresivitatea si calitatea cuvantului, Galina Martea ne produce si ne reproduce o intreaga varietate de argumente centrate pe relatia dintre „om-scoala-so­cietate-stat”, considerandu-le esentiale atat pentru dez­voltarea omului cat si pentru dezvoltarea unui sistem real de instruire si educatie. Astfel, Domnia Sa, cu ace­easi semnificatie, considera ca si statul, organ executiv al unei societati, trebuie sa fie interesat in mod direct de dezvoltarea sistemului de invatamant, care este promo­torul identitatii nationale. Autoarea, o realista consec­venta, la aceasta tema subliniaza: „…cu cat o tara este mai bogata cu atat mai mult pune in evidenta importan­ta si valoarea autentica a capitalului uman si a sistemului de invatamant in societate. Insa, cu cat o tara este mai saraca cu atat mai mult este marginita identitatea si per­sonalitatea omului si a sistemului respectiv de instruire din societate” (subcapitol 1.2.). Fara rezerve, cu acelasi gand sustine ideea in continuare: „Latura de a margini si a izola elevul intr-un mediu social este functia care in acelasi timp limiteaza si sistemul de invatamant in­tr-o societate, plasandu-l in rolul de a fi incapabil de a se dezvolta si evolua in pas cu schimbarile si necesita­tile curente ale vietii contemporane” (subcapitol 1.2.). Autoarea ne sugereaza cu multa dorinta atat acceptarea schimbarilor de rigoare in relatia si atitudinea statului fata de sistemul de invatamant, in relatia profesorului cu elevul, cat si in atitudinea societatii fata de unitatea de invatamant in urmatorul alineat, spunandu-ne cu fermitate ca „Aspectele birocratice trebuiesc eliminate integral din fenomenul mentalitatii si al actiunilor rea­lizate, care nu mai sunt nici o valoare pentru nimeni la ziua de azi, ci din contra sunt elemente ale trecutului si nu a prezentului din lumea moderna” (subcapitol 2.2.).
Om al culturii si intelectualitatii, Galina Martea vorbeste si descrie cu demnitate si claritate despre fe­nomenele si legatura reciproca dintre om si societate, dintre dezvoltare si evolutie, marcandu-le ca priorita­re in dezvoltarea umana si sociala. Aceste lucruri ea le vede prin prisma procesului evolutiv al existentei uma­ne, avand la baza intelectul uman, fapt pe care il descrie in felul urmator: „…omul prin fenomenul mentalitatii si al gandirii se identifica ca un proces de productie atat pozitiv cat si negativ, fiind influentat direct de mediul social care-l supravegheaza. Mediul social al individului este elementul principal care conditioneaza nivelul de dezvoltare al intregii societati” (subcapitol 1.3.). Ulte­rior, autoarea considera ca pentru a conditiona nivelul de dezvoltare al unei societati omul trebuie sa fie moti­vat si influentat pozitiv de toti factorii care-l inconjoa­ra. Concludent in acest sens este urmatorul argument: „…succesul educatiei atat al individului cat si al unitatii de invatamant devine o realitate atunci, cand persona­litatea acestora este motivata de rolul si importanta lor in societate” (subcapitol 1.3.). Prin argumentul moti­vatiei, Dna Galina Martea intra in subiect cu un sir de notiuni filozofice care sunt interpretate dupa cum ur­meaza: „Mobilitatea succesului fiind in legatura direc­ta cu factorii dinamici ai motivatiei reprezinta in sine modalitatea de a actiona in scopul obtinerii unui anu­mit obiectiv. Obiectivul, la randul lui, fiind un fenomen al idealismului independent de constiinta umana, prin dezvoltare da nastere unui continut real determinat de forma materiala si spirituala a actiunilor umane” (sub­capitol 1.3.); „…motivatia este acea forma a existentei care stimuleaza capacitatea omului de a se dezvolta pe sine insusi ca personalitate si de a dezvolta comunitatea ce-i apartine” (subcapitol 1.3.); „Motivatia, la randul ei, este acea substanta care promoveaza si conditioneaza comportamentul individului pentru a favoriza o actiu­ne programata” (subcapitol 1.3.).
Prin complexitatea acestor notiuni, concepte si idei filozofice prezente in aceasta monografie de valoare isi gaseste teren si termenul de „valoare”, ca expresie si continut prioritar al existentei umane. Prin continutul valorii autoarea sincronizeaza omul, societatea acestuia, sistemul de invatamant, viata si existenta umana. In ma­teria respectiva ea sustine urmatoarele ganduri: „Conti­nutul valorii este elementul prin care omul incearca sa se defineasca ca personalitate si actiune in diverse situa­tii si imprejurari” (subcapitol 3.2.); „…fiinta umana este valoarea prin care o societate isi manifesta continutul sau…” (subcapitol 3.2.); „Omul, cu gandirea si inteli­genta sa, este capabil sa creeze si sa dezvolte cu propriul intelect acele procese si fenomene, care completeaza in permanenta totalitatea valorilor si identitatea acestora” (subcapitol 3.2.); „Omul, fiind o investitie reala pen­tru societate, este acel component care este valorificat prin valoarea maxima a puterii de afirmare” (subcapitol 1.3.); „Prin valorile culturale si spirituale omul devine ca un fondator al frumosului si al valorilor estetice prin care incearca sa defineasca cu adevarat esenta si exis­tenta vietii umane, si esenta fiintei umane prin sistemul de valori. Pe cand, prin valorile materiale fiinta umana incearca sa dea sens vietii prin satisfacerea necesitatilor vitale si pentru a-si crea bunastarea si confortul de a trai in conditii care sa-i asigure o existenta civilizata, placu­ta si comoda. Iar prin valorile morale sunt determinate fenomenele ce vizeaza lumea interioara a omului, care reflecta actiunile prin comportamentul si etica acestuia in societate…” (subcapitol 3.2.).
In termeni filozofici este dezvaluit si continutul de „identitate” si „personalitate” prin care se prezinta ima­ginea scolii, a cadrului didactic si a managerului scolar in societate. Toate acestea sunt exprimate prin urmatoa­rele: „…unitatea de invatamant si cadrul didactic trebu­ie sa fie valoarea si rolul prioritar in dezvoltarea omului si a societatii, iar notiunea de personalitate si identita­te (identitate nationala) sa fie segmentul si principiul de baza al instruirii si al educatiei” (subcapitol 2.1.); „…pentru a asigura o formare completa a personalitatii copilului-elevului invatatorul trebuie in primul rand sa se identifice prin el insusi ca personalitate si identitate a unitatii de invatamant si, in acelasi rand, ca individu­alitate autentica in viata sociala si culturala a societatii” (subcapitol 2.1.); „Comunicarea institutionala, in func­tie de necesitati si exigente, formeaza acel sistem al va­lorilor educationale prin care managerul scolar devine un stimulator de energie pozitiva care dezvolta si cre­eaza tabloul perfect al unui management educational. Eventual, prin logica actiunilor, managerul orienteaza elevii, cadrele didactice si alt personal educativ si tehnic catre acele activitati de valoare care unesc rolul distins al procesului de invatamant, facandu-l mai calitativ si competitiv” (subcapitol 3.3.); „Relatia autentica dintre managerul scolar, cadru didactic si elev sincronizeaza multitudinea de actiuni cu efecte pozitive, care devine o conditie indispensabila pentru a influenta administra­rea si instruirea unei personalitati adevarate…” (subca­pitol 3.3.).
Prin afirmatiile filozofice ale Galinei Martea, se con­tureaza cuvantul si ideea conceptului de creare a fru­mosului prin bunuri si valori spirituale, intelectuale si culturale pentru fiinta umana si societatea acesteia, toate gasindu-si imaginea prin lucrarile literar-artisti­ce si stiintifice. Domnia Sa, mereu preocupata de pro­blemele sociale si educationale, prin propria creatie incearca sa deschida calea acelor schimbari evolutive, care sa produca cu adevarat bunastare in viata omului si in dezvoltarea prospera a sistemelor si subsistemelor din societate. Cu aceasta dorinta autoarea scrie si me­diteaza in cel mai inteligent mod, astfel redand ideea printr-o forma filozofica si stiintifica. Ea vede lucrurile printr-o forma destul de originala si interesanta, care, cred, produc efectul necesar asupra stiintei pedagogice. Prin aceste forme autoarea ne indica si alte cugetari si ganduri, precum: „…Scopul uman, daca poate fi defi­nit asa, nu este altceva decat obiectivul catre care tinde mereu omul si anume de a-si realiza existenta civilizata intr-un mediu social civilizat” (subcapitol 1.1.); „For­marea individului prin educatia corecta este acea forma si constructie a valorilor sociale prin care traverseaza principiul real al existentei umane, fondat prin notiu­nea de constiinta, in special de constiinta nationala cu relatia autentica dintre om, scoala si societate. Ca re­zultat, prin relatia autentica dintre om, scoala, societate se regaseste si continutul cultural, intelectual si material al unei societati care concomitent formeaza si comple­xitatea fenomenelor de valoare” (subcapitol 2.3.); „Prin gradul de dezvoltare si civilizatie al unui popor se ma­nifesta nemijlocit si calitatea functionarii sistemului de invatamant, iar instruirea omului prin respectivul sis­tem reflecta la direct continutul prin care se manifes­ta constiinta si identitatea nationala” (subcapitol 2.3.). Toate dezvaluirile autoarei sunt exprimate prin aceasta lucrare originala, scrisa in spiritul exigentelor timpului, care, speram, vor avea efectele scontate asupra cititoru­lui interesat de domeniu, inclusiv apreciind si larghetea cugetarilor Galinei Martea intru valorificarea potentia­lului nostru uman.
Galina Martea, autoare a mai multor lucrari literare si stiintifice, este omul de creatie care stie cum sa ar­monizeze arta scrisului prin propriul intelect si cultu­ra, prin propria personalitate si identitate. Acest gand il sustine si academicianul/poetul/scriitorul/publicistul Nicolae Dabija, care afirma: „Condeiul inteligent al Galinei Martea oscileaza intre eseu si vers, intre articol de analiza si poem de dimensiune… Memoria conlu­creaza cu imaginatia… Ea vorbeste simplu, ca un pro­fesor iesit in fata clasei, care doreste sa se faca inteles de auditoriu… Mesajul ei e unul ce impresioneaza prin sinceritatea rostirii, ea ii convinge pe altii prin convin­gerea proprie, dar si prin vigoarea limbajului… Poeta (scriitoarea) are un timbru distinct, care o face sa fie ea insasi in ceea ce scrie: eseu, poem, articol de atitudine, analiza…” (Prefata la cartea de poezii/aforisme „Dure­re Tricolora”, autor Galina Martea)”. Un sentiment de aleasa pretuire va exprima si cercetatoarea, poeta Lidia Grosu in urmatorul mesaj adresat autoarei: „Felicitari pentru publicarea acestui manuscris de valoare (inclu­siv si a volumului de poezii/aforisme „Durere Tricolo­ra”), lucrari care sunt o deschidere aparte spre Omul de creatie Galina Martea, dar si spre pedagogul, filozoful, „filologul in economie sau economist in filologie, filo­zofie, pedagogie”, parafrazandu-l pe Vasile Coroban, intre aceste diverse ipostaze fiind cu actele in regula si exegetul Galina Martea – Doamna a cuvantului auten­tic in creatia literara si cea stiintifica in care mereu dai­nuieste Omul Filozof si caruia ii reuseste de minune sa struneasca fraza …”.
                                                                          Virgil MANDACANU,
                                                                          doctor habilitat in pedagogie,
                                                                          profesor universitar, R.Moldova


(Recenzie-Prefata la monografia stiintifica „Sistemul de invatamant – promotor al identitatii nationale” (autor Galina Martea). Academia de Stiinte a Moldovei, Institutul de Stiinte ale Educatiei, Chisinau, Editura Pontos, 2015, pagini 204).

Bookmark and Share
Tipareste acest articol
O noua aparitie editoriala - Elena Chirita
STEFAN CUCU - „EMBLEMATIC FILOLOG CLASIC ROMÂN DE AZI”
Coperta Carte - Elena Chirita
Elena Chirita - Cum vorbim in public
Madalina Corina Diaconu
Madalina Corina Diaconu
Lazar Ladariu –„Secunda de pamânt”
HOLOCAUST. Destine la rascruce
Elena Chirita - POLITICA SI DIPLOMATIE - interviuri
Mariana Cristescu - Trandafirii desertului
Pentru Credinta, Neam si Tara de Lazar Ladariu si Mariana Cristescu
Locations of visitors to this page